Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK DYDAKTYCZNY

Projekty i konferencje dydaktyczne
 • 2014: Forum nauczycieli Geografii – Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec, 15.05.2014; referat: „Turystyka zrównoważona w warunkach turboświata”
 • Udział w 8 grantach edukacyjnych: – wykonawca - Studia podyplomowe Przyroda i Nauczanie przyrody (1999-2002) Wykaz prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce 2002-2013
 • XI Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego, 20.03.2003 - Prowadzenie sesji
 • X Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 14.03.2002 – Prowadzenie sesji
 • IX Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 15.03.2001 – Prowadzenie sesji
 • VIII Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 16-17.03. 2000 – Prowadzenie sesji
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Seminarium magisterskie
 • Pracowania magisterska
 • Dziedzictwo kulturowe świata
 • Metody badań krajobrazu
 • Krajobraz jako walor turystyczny
 • Wpływ turystyki na środowisko
 • Turystyka zrównoważona

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu