Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Członkostwo w organizacjach:
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • członek Forum Turystyki Regionów

Zainteresowania:
 • Polityka turystyczna i programowanie turystyki w regionie
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
 • Elementy marketingu usług i ekonomiki turystyki
 • Prawna ochrona elementów środowiska geograficznego i organizacja ochrony środowiska
 • Produkty turystyczne – kreowanie i wdrażanie
 • Turystyka zrównoważona i możliwości jej rozwoju w regionie
 • Wpływ turystyki na środowisko geograficzne (sferę ekonomiczną, społeczną, kulturową, przestrzenną i przyrodniczą)
 • w czasie wolnym od pracy (a tego czasu jest niewiele) – muzyka, film, dobra książka z filiżanką kawy, sport .

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu