Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Działalność dydaktyczna:
Prowadzone wykłady:
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Województwo śląskie jako region turystyczny,
 • Podstawy geografii turyzmu
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Turystyka we współczesnym świecie
 • Regiony turystyczne Ameryk i Australii
 • Strategie obsługi klienta
 • Polityka turystyczne
 • Kompleksowe tworzenie produktu turystycznego
Prowadzone ćwiczenia:
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Polityka turystyczna
 • Ekonomiczne podstawy turystyki
 • Pracownia licencjacka

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu