Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Konferencje:
 1. 29-30 IV 1998 - Ogólnopolska konferencja „Przeobrażenia elementów środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, SKNG UŚ, Sosnowiec.
 2. 23-26 IX 1998 - 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, Oddział PTG w Katowicach, WNoZ UŚ, Sosnowiec. 1999
 3. 14-16 IV 1999 - Ogólnopolska konferencja naukowa: Interakcja człowiek – środowisko w badaniach geograficznych. Obchody XXV – lecia działalności SKNG UŚ, Sosnowiec. 2002
 4. V 2002 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki”, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Organizacji Usług Turystycznyczno-Hotelarskich, Rzucewo. 2003
 5. 28-29 X 2003 - III Międzynarodowej Konferencji „Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Katowice GWSH. 2004
 6. 26-28 V 2004- „Markowe Produkty Turystyczne”, Szczecin-Niechorze, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.
 7. 17-18 VI 2004- III Konferencja Naukowa „Gospodarka turystyczna w XXI wieku szanse - szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowe”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 8. 15-17 IX 2004 - VIII Ogólnopolska konferencja Limnologiczna „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona”, Sosnowiec.
 9. 23-26 IX 2004 - 8th International Seminar „Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe”, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. 10. 13-14 X 2004 - Konferencja Naukowa „Turystyka”, Jelenia Góra, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego.
 10. 15-17 IX 2004 - VIII Ogólnopolska konferencja Limnologiczna „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona” , Sosnowiec.
 11. 25-26 XI 2004 - II Gremium Ekspertów Turystyki „Kształtowanie jakości produktu turystycznego z zachowaniem rozwoju zrównoważonego”, Warszawa, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 2005
 12. 12-13 V 2005 - „Dziedzictwo przemysłowe jako nowy produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach. Urząd Miasta Zabrze.
 13. 31 V – 2 VI. 2005 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka turystyczna”. Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Kopenhaga.
 14. 9-11 VI 2005 - 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Świnoujście.
 15. 15-17 VI 2005 - „Kształtowanie i ochrona środowiska”. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 16. 13-16 IX 2005 - IX Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna. „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy oraz znaczenie społeczno-gospodarcze”. Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Cieszyn.
 17. 17-18 XI 2005 - „Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Polska Izba Turystyki Oddział Śląski, Tychy.
 18. 24-25 XI 2005 -„Turystyka XXI wieku – nowe idee, formy i tendencje”. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 2006
 19. 17-19 V 2006 - Gospodarka turystyka w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze,
 20. 25-27 X 2006 – III Gremium Ekspertów Turystyki, Poznań,
 21. 4 XI 2006 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, Instytut Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa. 2007
 22. 6-7 IX 2007 - Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Urząd Miasta w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice, Zabrze. 2008
 23. 30 X 2008 – VIII Konferencja Naukowo-Praktyczna „Turystyka-Innowacje-Konsument, GWSH, ŚOT, Urząd Miasta Zabrze.
 24. 19-21 maj 2010 - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potencjał turystyczny”. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Międzyzdroje
 25. 27-28 październik 2010 - Konsument na Rynku Turystycznym. Polski System Informacji Turystycznej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego , Katowice
 26. 6-7 wrzesień 2010 - Turystyka poprzemysłowa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miasta Zabrze, Zabrze
 27. 10-11 maj 2011 - Turystyka religijna. Implikacje dla gospodarki turystycznej województwa zachodniopomorskiego. Spojrzenie interdyscyplinarne. Uniwersytet Szczeciński , Trzęsacz
 28. 30 maj – 1 czerwiec 2011 - Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szklarska Poręba
 29. maj 2012 - Popyt turystyczny. Uniwersytet Szczeciński , Kołobrzeg
 30. 27-28 marca 2017 - III Europejski Kongres Samorządów, Kraków. Instytut Wschodni

Szkolenia, warsztaty i kursy:
 • 28-29 X 2003 - certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, odbywającym się w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej”,
 • 28 V 2004 - certyfikat uczestnictwa w warsztatach na temat: „Kształtowanie markowych produktów turystycznych oraz finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Niechorze,
 • 26-28 X 2004 – certyfikat uczestnictwa w „Pierwszych ogólnopolskich warsztatach szkoleniowych pracowników naukowo-dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Łódź,
 • 16-17 XI 2004 – certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Jak rozwijać lokalną turystykę?”, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Bydgoszcz,
 • 6-7 X 2005 certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Jak rozwijać lokalną turystykę?”, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce, Forum Turystyki Regionów, Opole,
 • 17-18 XI 2005 - certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, odbywającym się w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, GWSH im. W. Korfantego w Katowicach, Polska Izba Turystyki Oddział Śląski, Tychy.
 • 27-28 IX 2006 certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Jak rozwijać lokalną turystykę?”, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce, Forum Turystyki Regionów, Kielce-Starachowice,
 • kurs, rok 2012 „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym” Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • szkolenie, rok 2013 „W poszukiwaniu Twojego Potencjału”, Paul Martinelli
 • szkolenie, rok 2014 „Money & Me – a New relationship”, Paul Martinelli
 • 2015-2016 - Master Business Training (szkolenia: ZBUDUJ SWOJĄ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ ,TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH, 7 ZŁOTYCH ZASAD ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE, MISTRZ SPRZEDAŻY, ZESPÓŁ MARZEŃ)
 • 02.03.2017 - Skuteczne zarządzanie hotelem miejskim, Warszawa, Akademia Hotelarza
 • 06.04.2017 - Maksymalizacja zysków z działalności hotelarskiej, Warszawa, Akademia Hotelarza

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu