Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w projektach i opracowaniach:
 • współautorstwo „Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013” (2004 r.) - autorka rozdziału dotyczącego markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej,
 • współautorstwo „Strategii marketingowej rozwoju turystyki w powiecie świebodzińskim” (2005),
 • udział w projekcie realizowanym ze środków unijnych przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., w zakresie prowadzenia zajęć w 10 edycjach szkoleniowych z przedmiotów:
  • Organizator i turysta,
  • Organizacja i obsługa turystyki biznesowej,
  • Opracowanie własnego programu profesjonalnej obsługi klienta,
  • Ekoturystyka na obszarach wiejskich,
  • Ochrona krajobrazu i środowiska na obszarach wiejskich,
  • Standardy jakości dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
  • Turystyka kwalifikowana.
 • uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez ŚOT, GWSH, współautorka raportu końcowego „Preferencje turystów w województwie śląskim na wybranych przykładach” (2007),
 • uczestnictwo w badaniach prowadzonych m.in. przez Śląską Organizację Turystyczną współautorka raportu końcowego „Preferencje turystów w województwie śląskim na wybranych przykładach” (2007),
 • trener w projekcie „Akademia kompetencji - inwestycja w kadry branży turystycznej Małopolski ” - 2011 realizowanym ze środków unijnych przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. (2011), prowadzenie zajęć – przeprowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu: „Profesjonalnej obsługi klienta przez telefon”, „Praca w recepcji a standardy obsługi gości hotelowych
 • trener w projekcie „Specjaliści są śród nas – 2012-2013” realizowanym ze środków unijnych przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o – przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Wybranych zagadnień z marketingu”
 • udział w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizator Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach-Piotrowicach, Studia Podyplomowe „Hotele przyszłości” – wykłady i ćwiczenia z zakresu: Hotelarstwo i gastronomia w Polsce i na świecie – nowoczesne trendy, Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem w hotelarstwie i gastronomii, Wymogi kategoryzacyjne i standardy jakości w hotelarstwie, Etyka biznesowa

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu