Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

adiunkt

Nr pok. 417
Nr tel. 3689 517
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 – licencjat geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Współpraca międzynarodowa a możliwości rozwoju turystyki na ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor dr U. Myga-Piątek

2010 – licencjat ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki a środowisko życia człowieka” – promotor dr U. Myga-Piątek

2011 – magisterium geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego)
Temat pracy: „ Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. W. Andrejczuk

2012 – magisterium ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „ Waloryzacja zasobów przyrody ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. A.T. Jankowski

2012 – certyfikat ECDL EPP GIS

2010-2011 - kurs pilota wycieczek

2011 kurs ECDL EPP GIS

Od 10.2011 r. do 06.2017 r.- studia doktoranckie, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

20.06.2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (uzyskany z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Członkostwo w towarzystwach naukowych i działalność organizacyjna
  1. Członek Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG - członek Zarządu
  2. Członek Rady Wydawniczej Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG - Sekretarz
  3. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  4. Oficjalny wolontariusz Międzynarodowej Unii Geograficznej IGU2014 „Changes, Challenges, Responsibilites” w Krakowie od 18 do 22 sierpnia 2014 r.
  5. Członek Komisji Oceniającej w Finale IV Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku w dyscyplinie Geografia. 27.03.2015 r.
  6. Opiekun III roku studiów geograficznych
  7. Organizator warsztatów o tematyce turystycznej podczas Dni Geografa (2015, 2016, 2017) oraz w czasie dni otwartych szkół (Będzin, Chorzów)
  8. Organizator stanowisk pokazowych Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu w czasie Śląskiego Festiwalu Nauki (2016, 2017)

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu