Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Michał Sobalaadiunkt

Nr pok. 617
Nr tel.
e-mail: michal.sobala@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Studia magisterskie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski)”

Studia licencjackie – ochrona środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Zmiany krajobrazu i jego ochrona we wschodniej części Beskidu Śląskiego”

Studia licencjackie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim

2004-2009 - Kurs przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i geografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

2006-2007 - Kurs przewodnika beskidzkiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

2011 - GIS - Systemy Informacji Geograficznej, UPGOW Uniwersytet Śląski

2012 - certyfikat ECDL EPP GIS

Uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III

Temat rozprawy doktorskiej:
Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

DOROBEK NAUKOWY
Członkostwo w organizacjach:
  1. Polskie Towarzystwo Geograficzne
  2. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  4. Członek Karpackiej Rady Naukowej

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu