Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Michał Sobalaadiunkt

Nr pok. 617
Nr tel.
e-mail: michal.sobala@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Studia magisterskie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski)”

Studia licencjackie – ochrona środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Zmiany krajobrazu i jego ochrona we wschodniej części Beskidu Śląskiego”

Studia licencjackie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim

2004-2009 - Kurs przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i geografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

2006-2007 - Kurs przewodnika beskidzkiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

2011 - GIS - Systemy Informacji Geograficznej, UPGOW Uniwersytet Śląski

2012 - certyfikat ECDL EPP GIS

Uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III

Temat rozprawy doktorskiej:
Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

DOROBEK NAUKOWY
Udział w konferencjach
 1. Cieszyn, 25.08.2017 r., Konferencja naukowa otwierająca projekt "Szlak Kultury Wołoskiej". Referat: "Wartość krajobrazu kulturowego w turystyce".
 2. Sosnowiec, 10.06.2016 r., Interdyscyplinarne Seminarium "Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi" - referat
 3. Zakopane, 7-8.03.2016 r., III Międzynarodowa Konferencja Pasterska "Krajobraz kulturowy Karpat - wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody" - poster
 4. Warszawa, 26-27.03.2015., XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa - organizator
 5. Częstochowa - Olsztyn - Rudniki, 16-17.10.2014., XVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępniania - organizator
 6. Jeleśnia, 11.07.2014., Zadanie "Kwietne Łąki" w roku 2013 (współorganizator, referat)
 7. Będzin, Smoleń, 7-9.05.2014., XXIV Sympozjum Jurajskie
 8. Jeleśnia, 27.03.2014., Konferencja otwierająca projekt LIFE12 NAT/PL/000081 "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" (współorganizator, referat)
 9. Zawoja, 28-29.05.2014., II Miedzynarodowa Konferencja Pasterska "Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody
 10. Tatranská Javorina, 23-26.04.2013., 2nd Conference of the Carpathian Network of Protected Areas
 11. Kraków, 01.12.2012., Sympozjum Górskie "Przemiany krajobrazu górskiego"
 12. Zawiercie, 26-28.09.2012., V Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012, Współczesne trendy w naukach o Ziemi
 13. Praga, 6-10.08.2012., XV International Conference of Historical Geographers
 14. Warszawa, 14-15.10.2011., XIV seminarium krajobrazowe na temat: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego
 15. Cieszyn, 19-21.10.2011., IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011, Współczesne trendy w naukach o Ziemi
 16. Bytom Sucha Góra, 27-29.10.2010., III Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010, Współczesne trendy w naukach o Ziemi
 17. Kašperské Hory (Czechy), 15-17.04.2009., State of Geomorphological Research in the year 2009
 18. Šlapanice (Czechy), 3-6.06.2008., State of Geomorphological Research in the year 2008
 19. Kraków, 13-15.01.2006., Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej

Udział w warsztatach i szkoleniach
 1. 2011 - II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Czynnik strukturalny w rozwoju stoku, Zakład Geomorfologii IGRR Wrocław, Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 2. 2011 - VI Warsztaty Młodych Geomorfologów, SGP, Zakład Geomorfologii IGRR Wrocław
 3. 2011 - Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst, ESRI Polska
 4. 2011 - Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst, ESRI Polska
 5. 2011 - ArcGIS 3D Analyst, ESRI Polska
 6. 2012 - ArcGIS Desktop III: Zadania i Analizy Przestrzenne, ESRI Polska
 7. 2013 - Warsztaty "Komunikacja interpersonalna", Idea Trainer House
 8. 2017 - Katowice, Warsztaty pt. "Wykorzystanie zasobów Internetu do tworzenia materiałów wspomagających dydaktykę", RODN "WOM"
 9. 2018 - 7-8.05 - Zastosowania wybranych metod statystycznych w opracowywaniu wyników badań empirycznych. StatSoft Polska, Sosnowiec.
 10. 2018 - Szkolenie RODN WOM Katowice „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela” – 16.01.2018 r. – 5h
 11. 2018 - Szkolenie RODN WOM Katowice „Tutoring, coaching… - nowe umiejętności w pracy nauczyciela” – 27.02.2018 r. – 5h

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu