Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne (sekcje: Geografii Osadnictwa i Ludności; Krajobrazu Kulturowego)
  • Polish Section "Regional Studies Association" (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych), Warszawa
  • Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, prezydium o/PAN

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu