Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Konferencje naukowe krajowe i zagraniczne
 1. 2007: Konferencja jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło pt. Procesy transformacji społeczno-ekonomicznej i przyrodniczych struktur przestrzennych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, "Europeizacja przestrzeni kulturowej Górnego Śląska"
 2. 2007: VI Konferencja ludnościowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, współreferat: „Wybrane aspekty zmian funkcjonalno-przestrzennych miast Górnego Śląska”
 3. 2007: II Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, Uniwersytet Łódzki, "Postindustrialne dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska"
 4. 2006: X Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej, Uniwersytet Łódzki, referat: „Europeanisation of the Cultural Space of Upper Silesia”
 5. 2005: V Konferencja ludnościowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, współreferat: „Przemiany potencjału demograficznego na Górnym Śląsku”
 6. 2005: IV Konferencja naukowa – Miasta w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, referat: „Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (na przykładzie Sosnowca)”
 7. 2004: Seminaria Naukowe, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej „Regional Studies Association”, Warszawa
 8. 2003: XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, aktywne uczestnictwo
 9. 2002: III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Uniwersytet Śląski, PTG, Sosnowiec, referat: „Europeizacja krajobrazu kulturowego Górnego Śląska”
 10. 2002: The 8th „Łódź” International Conference of Political Geography, 2002, Krynica—Bordejov (Słowacja), referat: “Ethnic problem of Upper Silesia”
 11. 2002: Ogólnopolska Konferencja KPZK PAN, Akademia Pedagogiczna, Kraków, referat: „Kształtowanie się multipolarnego układu osadniczego w regionie śląskim”,
 12. 2001: II Konferencja nt.: Miasto w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, referat: „Urbanizacja demograficzna Gliwic”
 13. 2000: The 7th „Łódź” International Conference of Political Geography, Bogatynia—Gőrlitz (Niemcy), referat: The role borderland in the Euro-regional co-operation
 14. 1999: XIII AESOP Congress, Norwegia, referat: „Historical and Cultural Identity of a Central European Conurbation”
 15. 1999: Sympozjum polsko-czeskie, Sosnowiec, współreferaty: „Podsumowanie 20-letniej współpracy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego i Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej”
 16. 1999: International Conference, Toruń, referat; „Methodological aspects and quality of the phenomena of migration”
 17. 1999: Konferencja naukowa: Miasto w okresie przemian, Opole ,referat: „Problemy polityki społecznej małych miast województwa śląskiego”
 18. 1998: IV International Conference: Globalisation-Region, Regionalisation a Regionalism, 1998, Wrocław, współreferaty: „Institutions Bases of Śląsk Region”, „Small Cities of Katowice Voivodeship in the Light of Country Regionalisation
 19. 1998: 6th „Łódź” International Conference of Political Geography, Krynica Morska, referat: „Multicultural character of the Upper Silesian conurbation”,
 20. 1997: Mezinarodni vedecke konference, Ostrava, referat: „Górny Śląsk nie tylko przemysłowy”,
 21. 1997: Mezinarodny vedecky seminar nt.: Teritorialna organizacjaa administrativnyvh systemov statu, Bańska Bistrica, referat; „Pozycja miasta w nowym układzie terytorialnym”
 22. 1997: Międzynarodowa konferencja pt.: „Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie transformacji ustrojowej, Toruń, referat; „ Ruchliwość przestrzenna ludności konurbacji górnośląskiej w okresie transformacji ustrojowej”
 23. 1997: XI. AESOP Congress, Holandia, referat; „The Programme of Regional Modernization and Development (Theory and Pratice)”
 24. 1996: III Konferencja na temat; „Przekształcenia struktur funkcjonalnych”, Wrocław, referat: „Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego – przeobrażenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej”
 25. 1996: Konferencja naukowa nt.: „Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Toruń, referat: „System instytucyjny Sosnowca w latach 1946-1987”
 26. 1995: 9th AESOP Congress: The Regeneration of Peripheral Regions, Glasgow, referat: „The Regeneration of the Upper Silesia”
 27. 1995: Międzynarodowa konferencja: Socio-economic transformation on the old urban and industrial agglomertions in Poland on the background of other East-Cetral European contries, Łódź, referat: „Socio-economic modernization of the Upper Silesian conurbation”
 28. 1994: The Fourth Łódź Conference of Political Geography, Opole, referat: „Political Sphere in the Upper Silesia Conurbation”
 29. 1994: 8th AESOP Congress: Planning for Broader Europe, Istanbul, referat: „Institutional Foundations of a City. The case from the Upper Silesia Conurbation”
 30. 1994: II Międzynarodowa konferencja – Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Karpacz, referat: „Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne konurbacji górnośląskiej”
 31. 1993: 7th AESOP Congress: Planning and Environment in transforming Europe, Łódź, głos w dyskusji nt.: „Planning and Restructuring European Agglomerations
 32. 1993: 10. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Frydek-Mistek, referat: „Przestrzeń kulturowa Katowic”
 33. 1993: Cesko-polske konference, Frydek-Mistek, referat: „Przemiany przestrzeni kulturowej w konurbacji górnośląskiej”
 34. 1990: 7. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Olomouc, referat: „Ludność a baza instytucyjna konurbacji górnośląskiej”
 35. 1989: Cesko-polske seminare, Terlicko, referat: „Przemiany społeczno-ekonomiczne Jastrzębia Zdroju”
 36. 1989: 6. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Opava, referat: „Migracje ludności w konurbacji górnośląskiej – podsumowanie badawcze”
 37. 1989: Scientific Conference: Restructuring of industry in Industrial Regins, Łódź, referat: „A need restructuring: A case of the Upper Silesian Agglomeration”
 38. 1988: 5. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Karvina, referat: „Typologia demograficzna miast konurbacji górnośląskiej”
 39. 1987: The International Workshop: Restructuring and Spatial Strategy, Warsaw-Radziejowice, referat: „The Upper Silesian Agglomeration as a Problem Area”,
 40. 1987: IV. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Prevor, referat: „Rozwój demograficzny miast śląskich (1970-1985)”
 41. 1987: XII Seminarium Uniwersyteckich Geografów, Budapeszt, referat: „Barriers to Development of the Upper Silesia Conurbation”
 42. 1987: Polsko-Czechosławackie Sympozjum, Sosnowiec, referat: „Problemy urbanizacji w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym”
 43. 1987: I Międzynarodowa konferencja nt.: Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Karpacz, referat: „Problemy społeczne konurbacji górnośląskiej”
 44. 1986: III. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Novy Jicin, referat: „Problemy demograficzne w rejonach uprzemysławianych”
 45. 1985: 2. Severomoravske Deomograficke Kolokvium, Ostrava, referat: „Migracje ludności w konurbacji górnośląskiej”
 46. 1985: X Seminarium Uniwersyteckich Geografów, Sofia, referat: „Uwarunkowania rozwojowe aglomeracji górnośląskiej”
 47. 1985: Ceskoslovensko-polske konference, Ostrava, referat: „Migracje ludności w regionie uprzemysławianym”
 48. 1983: Tourisme et auxenvirons de grandes vilies, Łódź, referat: „Comportemnts et migrations recreaifs dans la zone perepfheigue GOP”
 49. 1980:VII Sympozjum Polsko-Czechosłowackiej, Katowice, referat: „Migracja ludności jako funkcja przeobrażeń urbanistycznych"

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu