Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
PROJEKTY, GRANTY, STAŻE
Staże naukowe krajowe i zagraniczne:
  1. 3-letnie Studium Doktorskie w Instytucie Geograficznym PAN (1969-1972), liczne wizytacje stażowe w IG PAN w latach 1980-1990
  2. tygodniowe wizytacje stażowe w latach 1982-1992 w ramach współpracy górnośląskiej geografii z geografią ostrawską
  3. etatowa współpraca z geografią łódzką w latach 1995-2000 - Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
  4. współpraca z Association of European Schools of Planning (AESOP); referaty na corocznych kongresach: Istanbuł (1994), Glasgow (1995), Nijmegen (1997), Bergen (1999)

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu