Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
WYKAZ RECENZJI
Recenzje rozpraw doktorskich

dr E. Grzelak-Kostulska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr D. Rajchel, Uniwersytet Opolski

dr B. Hołowiecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu