Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
UDZIAŁ W REDAKCJACH PRAC NAUKOWYCH
Redakcja pism naukowych

Advisory Council "Bulletin of Geography", Institute of Geography of the Nicolaus Copernicus University

Rada Naukowa czasopisma "Geographia. Studia et Dissertationes", Uniwersytet Śląski

Rada Naukowa czasopisma "Studia Miejskie", Uniwersytet Opolski


Redakcja prac zbiorowych

Studium wiedzy o regionie śląskim (1999)

Studia nad regionem śląskim (2001)

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu